Bichon havanais hälsa

Bästa hunden

Bichon havanais är på det stora hela en hälsosam ras, och försäkringsbolaget Agrias statistik visar en förväntad livslängd på 12-15 år.

Med det sagt finns det vissa hälsoproblem som är vanligare än andra hos den här rasen, och som man som ägare bör vara extra uppmärksam på.

I den listan ingår bland annat:

  • Ögonproblem, inklusive körsbärsöga och grå starr
  • Chondrodysplasia punctata
  • Höftledsdysplasi
  • Dövhet
  • Legg-Calvé-Perthes
  • Patellar luxation (att knäskålen glider iväg och hamnar i fel läge)
  • Portosystemisk shunt

Vad är körsbärsöga?

Hos en hund med körsbärsöga syns en ärtstor röd klump i den inre ögonvrån. Det är en tårkörtel som svullnat och fallit fram. (Den ska normalt befinna sig på baksidan av blinkhinnan.)

Körsbärsöga orsakas av att tårkörteln har blivit inflammerad och svullnad upp, och att bindväven kring körteln är för svag för att hålla tillbaka den svullna körteln. När bindväven ger efter glider körteln upp mellan ögat och blinkhinnan.

Den bakomliggande orsaken till inflammationen är vanligen en onormal reaktion i det lokala immunförsvaret.

Hunden behöver tas till veterinären för att behandlas. Vanligen krävs kirurgi för att återställa ögat.

Körsbärsöga är vanligare hos valpar än hos vuxna hundar.

Bichon havanais hund

Vad är grå starr?

Grå starr innebär att ögonlinsen grumlas av att celler dör. Både hundar och människor (och många andra djur) kan drabbas av grå starr.

En hund som drabbas av grå starr får gradvis försämrad syn, och det kan vara svårt för ägaren att upptäcka eftersom hunden kommer att försöka kompensera på olika vis för att klara av sin vardag. Eftersom grå starr är så pass vanligt hos bichon havanais rekommenderar vi att man låter veterinären ta en titt på ögonen en gång per år, för att kunna upptäcka förändringar på ett tidigt stadium.

Grå starr går att operera. Man kan till exempel använda ultraljud för att krossa ögonlinsen i småbitar och suga ut den, och därefter sätter veterinären in en syntetisk lins istället.

Vad är chondrodysplasia punctata?

Chondrodysplasia punctata (CD) är en grupp metaboliska syndrom som påverkar skelettet. Hos en hund kan det till exempel leda till att hunden inte växer sig så stor som den borde, att skelettet inte växer symmetriskt och att hunden blir hjulbent (särskilt på frambenen).

En röntgenundersökning krävs för att diagnostisera CD.

Allvarliga fall kan leda till rörelsehinder och förlamningar.

Höftledsdysplasi

Höftledsdysplasi (HD) är något vi främst associerar med stora hundar, men det kan drabba även små hundar som bichon havanais. Vid HD har hundens höftled utvecklats felaktigt.

En röntgenundersökning krävs för diagnos, och en säker diagnos kan inte ställas förrän hunden är ett år gammal (eller 18 månader för vissa stora raser).

Höftledsdysplasi är en ärftlig åkomma, men hur den ärvs är en smula komplicerat, och två föräldradjur med helt felfria höfter kan ge upphov till valpkullar som innehåller både drabbade valpar och friska valpar.

Hos Svenska Kennelklubben (SKK) kan du hitta mer information om deras arbete mot HD.

http://www.skk.se

Legg-Calvé-Perthes

Legg-Calvé-Perthes (LCP) är en annan skelettsjukdom som kan drabba bichon havanais och orsaka problem med höften eller höfterna.

Vid LCP skadas höftkulan på grund av otillräckligt blodflöde.

Symptomen uppträder vanligen när hunden är 5-12 månader gammal. Hunden haltar, rör sig mindre smidigt och verkar ha ont i höften. En röntgenundersökning krävs för att ställa diagnos.

Rekommenderad behandling beror på hur allvarliga symptomen är och hur stor skada som redan uppkommit. I vissa fall kan kirurgisk behandling vara mycket framgångsrik.

Patellar luxation

Patellear luxation är när knäskålen (patella) hoppar ur led (luxerar). Hunden ska omedelbart tas till veterinären. Hur allvarligt tillståndet är beror på hur fel knäskålen ligger.

Portosystemisk shunt

Detta är ett problem som uppstår när kroppen inte filtrerar blod genom levern som den ska, utan en del av blodet istället skickas direkt till hjärtat. Levern är ett mycket viktigt rengöringsorgan i kroppen och allt blod behöver passera genom levern för att hunden ska förbli frisk. När blodet inte rengörs ökar mängden gifter i kroppen, särskilt ammoniak, och hunden uppvisar olika symptom som kan vara svåra att förstå vad de beror på eftersom de är så diffusa. Hunden blir trött och håglös, tappar aptiten, förlorar balansen, och kan verka förvirrad. Krampanfall kan också inträffa. Situationen kan förvärras av att njurarna börjar ta skada av att blodet inte rengörs som det ska av levern.

I vissa fall kan kirurgi vara den bästa åtgärden. Hunden kan också behöva sättas på en specialkost för att få ned mängden ammoniak i blodet.

Hos hundar med medfödd portosystemisk shunt uppträder de första symptomen vanligen innan de har hunnit bli sex månader gamla. Ibland är de initiala symptomen för svaga för att de ska uppmärksammas, eller så lyckas veterinären inte ställa rätt diagnos förrän långt senare.